Naprawa instalacji lpg


Naprawa instalacji lpgUszkodzenia techniczne samochodów są odwiecznym problemem i nie jest to zaskakujące, gdyż  wszystkie mechanizmy potrzebują naprawy. Obecnie wielu kierowców przerabia swoje pojazdy na gaz bo benzyna jest bardzo droga. Rozważmy tu naprawę instalacji lpg, ponieważ instalacje gazowe też mogą ulegać uszkodzeniom.

Przede wszystkim rozważymy przyczyny uszkodzeń, które najczęściej występują w samochodach przerobionych na LPG.

Jedna z podstawowych przyczyn – to brak doprowadzania mieszaniny gazowej do zespołu napędowego. Ten problem prowadzi do uszkodzenia zaworu elektromagnetycznego, który jest zamontowany na reduktorze. To uszkodzenie pociąga za sobą, oprócz powyższego, następujące konsekwencje: zatkanie rur i elementów filtrujących, zawór przyspieszenia przestaje działać, a zawór (klapa) przestaje w pełni się otwierać.

Drugi powód – uszkodzenie reduktora, prowadzi do tego, że zespół napędowy jest trudno uruchomić. Może to również wystąpić z powodu niewłaściwej regulacji reduktora.

Innym problemem, który napotykają kierowcy jest zwiększone zużycie mieszanki gazowej. Występuje wskutek kompletnego uszczelnienia przepony reduktora. Układ chłodzenia jest przepełniony masą powietrzną. Płyn chłodzący ma niski poziom.

Bardzo częstym problemem jest zapach gazu w kabinie. Warto powiedzieć, że problem ten często niepokoi właścicieli samochodów, którzy przeszli na LPG. Zjawisko to wynika z braku szczelności w układzie wylotowym spalin.

Diagnostyka lpg

Chcielibyśmy zauważyć, w oparciu o swoją praktykę, że istnieją również inne problemy, na które warto zwrócić uwagę każdemu kierowcy. Jeśli zauważysz jakąkolwiek usterkę czy masz jakieś obawy, należy niezwłocznie przeprowadzić diagnostyka lpg.

Pamiętaj, że im wcześniej skontaktujesz się z serwisem, tym łatwiej będzie wyeliminować ten problem. A także, w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji, należy przeprowadzać rutynowe kontrole samochodu.