Ceny instalacji gazowych


instalacji gazowejW związku z wysoką ceną benzyny wielu posiadaczy aut przerabia swoje samochody na LPG. W praktyce ta opcja jest równocześnie oszczędna i praktyczna. Po zamontowaniu systemu LPG w samochodzie korzyści Kierowca może ocenić sam w trakcie eksploatacji. Ceny instalacji gazowych są ekonomiczne. Poniżej w szczegółach opowiemy o tej instalacji i jej cechach charakterystycznych.

Zacznijmy od tego, że LPG jest mieszanką węglowodanów lub czystym węglowodanem, który w normalnej temperaturze i ciśnieniu występuje w stanie gazowym, zaś w zwiększonym ciśnieniu przechodzi w stan ciekły.

Ciekłe gazy są uzyskiwane z ubocznych gazów naftowych oraz złóż kondensatów gazowych. Z nich wydobywano propan, etan i benzynę gazową. Wszystkie opcje mają szerokie zastosowanie. Należy powiedzieć, że dane gazy są łatwo przechowywane oraz transportowane.

Rozważmy główne zalety LPG.

  1. Adekwatna cena instalacji gazowej
  2. Brak smrodu.
  3. Wysoka prężność pary.
  4. Niski odsetek palności. Dodajmy, że dla zapłonu butanu temperatura powinna stanowić 430 stopni Celsjusza, propanu – 504. Jeżeli ustalić to w stosunku procentowym, dolna granica zapłonu butanu będzie stanowić 1,9%, propanu – 2,3%.
  5. Oszczędność. Koszty paliwa zmniejszają się nawet o 40%.
  6. Gaz pali się o wiele wolniej od benzyny i odpowiednio zmniejsza obciążenie na zespół tłokowy, wynikiem czego jest bardziej miękka praca silnika.
  7. Dzięki temu, że gaz trafia do silnika w fazie parowej, powłoka olejowa na ściankach cylindra pozostaje nietknięta, zarówno jak olej w karterze nie rozcieńcza się.
  8. Gaz w mniejszym stopniu zanieczyszcza środowisko spalinami.

Nazwaliśmy tylko niektóre cechy charakterystyczne LPG, jednak należy podkreślić, że jest ich znacznie więcej.

Instalacja gazowa lpg

Instalacja gazowa lpg cennik zależy od jakości wykorzystywanych materiałów. Ważną rolę odgrywa termin zainstalowania, a także poziom kwalifikacji specjalistów.