Auto na gaz


auto gaz centrumJeździć tanio i dobrym autem pragnie każdy. Jeden z rozpowszechnionych wariantów to paliwo dieslowe z minimalnym zużyciem. Takie urządzenie gazowo-butlowe można zainstalować w aucie z silnikiem na benzynę. Dziś użytkownicy samochodów obsługują swoje auta samodzielnie, łącznie z wymianą niektórych podstawowych części zamiennych ale  instalacja UGB jednak dla wielu jest problemem. I w tym wypadku najlepiej jest zgłosić się do specjalistów – auto gaz centrum.

Jak działa system doprowadzania gazu propan-butan
Auto na gaz (gaz propan – butan), to produkt ropopchodny, który pod ciśnieniem do 20 atmosfer jest przechowywany w butlach gazowych. Na butli instaluje się zawór regulacji i doprowadzania gazu do reduktora. Dane urządzenie pełni funkcję zabezpieczenia przed uszkodzeniem zewnętrznym w razie awarii. Zawór rozdziela dopływ paliwa do urządzenia nagrzewającego mieszankę. Do reduktora, zabezpieczającego dopływ paliwa, podłączają się rurki w przerwie w obwodzie chłodzenia silnika, w celu nagrzewania urządzenia. Po tym, jak system chłodzenia silnika osiągnie temperaturę +50 stopni, można przełączać się z benzyny na gaz. Opary gazu przedostają się do gaźnika lub kolektora i tak dochodzi do zapłonu gazu w silniku.

Auto gaz centrum

Racjonalność wykorzystania w zimowych warunkach
Po instalacji systemu auto na gaz w zimie, niektórzy właściciele środków transportu z efektem rozgrzewają silnik oszczędnym gazem. Przestrzeganie norm oraz standardów ustalonych dla pracy z ropopochodnym paliwem skraplanym, rozruch oraz eksploatacja silnika na gaz wyłącznie przy rozgrzanym do minimum +30 stopni silniku jest ważnym elementem eksploatacji systemu.

Zużycie paliwa i bezpieczeństwo
Zużycie tego typu paliwa jest nieznacznie wyższe niż benzyny, jednak samo paliwo gazowe jest o wiele tańsze. Istotne jest to, że UGB jest bezpieczne i nie jest wybuchowe a instalacja UGB w certyfikowanym Auto Gaz Centrum to dodatkowa gwarancja bezpieczeństwa i niezawodności systemu.